ŠIŠA TOBAK | ADALYA TOBACCO

ŠIŠA TOBAK | ADALYA TOBACCO

NAKUP TOBAKA JE DOVOLJEN SAMO POLNOLETNE OSEBE NAD 18+ LET

Skladno z določbami 5. odst. 30. člena veljavnega Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) je prepovedano dajanje na trg tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov preko interneta, telekomunikacij ali katere koli druge razvijajoče se tehnologije, v posledici česar vas obveščamo, da skladno z veljavnimi predpisi tovrstne izdelke prodaja in izdaja zgolj preko obstoječih.

DODATNE INFORMACIJE:
Osebno ter samo polnoletnim osebam nad 18+ let

Prikaz rezultata

Ali ste starejši od 18 let? Ta stran, med ostalim, vsebuje tudi informacije o tobačnih izdelkih. Za ogled teh vsebin in nakup izdelkov morate biti stari vsaj 18 let oziroma zakonsko polnoletni.